Elan Lenti
Daxil ol
Sizin E-mail:

Sizin Şifrə:Statistika kateqoriya
Bütün elanların sayı - 0
Dünən - 0
Bu gün - 0© Elanlarim.com Hər kəsə faydalı sayt
free counters
Яндекс цитирования Анализ веб сайтов
Elan Lenti nədir?
Elanınızın saytın bütün səhifələrində və yuxarı hissədə görünməsi üçün «Elan Leni» xidmətindən istifadə edə bilərsiniz. Xidmətdən istidafə etmək üçün elanınıza mütləq VİP status almalısınız.

«Elan Lenti» -nə necə elan daxil etmək olar?

Elanınızın «Elan Lenti» ində görünməsi üçün elanınızda mütləq rəsm olmalıdır. «Elan Lenti»-ində 10 ən son rəsimli VIP elanlar yayınlanır.

Diqqət!

Rəsmi olmayan VIP elanlar «Elan Leni» -ində yayınlanmır!
Saytın şətləri
Elanlarim.com saytından İstifadə şərtləri:
Bu saytda elan yerləşdirməklə Siz aşağıdakı şərtləri qəbul etmiş olursunuz:

1. Elanlarim.com saytında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olan məlumatların yerləşdirilməsi yol verilməzdir.
1.1 Belə elanlar İstifadəçiyə xəbərdarlıq edilmədən saytdan silinəcəkdir.
1.2 Sayta Azərbaycan dilində daxil edilən elanların mətni Latın Əlifbası ilə olmalıdır. (Ə,Ö,Ü,İ,Ğ,Ş,Ç hərflərindən istifadə edilməlidir. Əks halda elanlar sayta qəbul edilməyəcəkdir.)
2. Elanın başlığında və mətnində BÖYÜK HƏRFLƏR istifadə etmək QADAĞANDIR!
2.1 Belə elanlar İstifadəçiyə xəbərdarlıq edilmədən saytdan silinəcəkdir.
3. Əlaqə vasitələri yalnız müvafiq xanalarda olmalidir. Elanin mətnində əlaqə vasitələri yolverilməzdir.
3.1 Belə elanlar İstifadəçiyə xəbərdarlıq edilmədən saytdan silinəcəkdir.
4. Elana rəsm əlavə edlməzsə Administrasiya elanın mövzusuna uyğun rəsm əlavə edə bilər.
4.1 Elana əlavə edilən rəsm mövzuya aid olmazsa Administrasiya rəsmi silə vəya dəyişdirə bilər.
5. Elanın vaxti biltməmiş, elanı yenidən daxil etmək QADAĞANDIR!
5.1 Belə elanlar İstifadəçiyə xəbərdarlıq edilmədən saytdan silinəcəkdir.
6. Bir elanı bir neçə dəfə daxil etmək QADAĞANDIR!
7. Təhqir, əxlaqa zidd olan elanların yerləşdirilməsi QADAĞANDIR!
8. Elanın mətnində HTML teqlərdən istifadə etmək QADAĞANDIR!
9. İstifadəçi Elanlarim.com saytına daxil etdiyi məlumata görə tam məsuliyyət daşıyır.
10. İstifadəçinin girdiyi səhv məlumatlardan döğan zərərlərdən sayt məsuliyyət daşımır.Bu məsuliyyət təmamilə istifadəçiyə aiddir.

11. İstifadəçi sayta zərərverəbiləcək vəya başqa saytlarla məhkəməlik vəziyyətə gətirib çıxaran məlumatlar vəya proqramları sayta yerləşdirdiyi halda ortaya çıxan hər növ cəza məsuliyyətini özü daşıyır.

12. İstifadəçinin istifadəçi adı ancaq özünə aiddir.Sayt tərəfindən başqa istifadəçiyə verilə bilməz. İstifadəçi şifrəsinin gizliliyi sayt tərfindən tam təmin edilir.

13. Elanlarim.com irəlidə doğacaq texniki zəruriyyətlər vəya qanunvericiliyə uyğunlaşma gərəyi istdədiyi zaman İstifadə şərtlərini dəyişdirə, yeni şətlər əlavə edə, mövcud şərtlərin bir hissəsini silmə haqqına sahibdir. İstifadəçilər bu dəyişikliklərdən xəbardar ediləcəklər.

14. İstifadəçi qeydiyytdan keçib qəbul edirəm düyməsini vurduqdan sonra bu müqavilə tərflər arasında müddətsiz olaraq qüvvəyə minir.

15. Müqavələ ilə əlaqədar ortaya çıxan ixtilaflarda ilk öncə bu müqavilədəki hökmlər, hökmü olmayan hallarda isə Azərbaycan Respublikasının qanunları yerinə yetiriləcəkdir.
http://elanlarim.com/